Pomoc

Poniżej znajdziesz wzory pełnomocnictw i zgód, które mogą być przydatne podczas korzystania ze zrzutka.pl:

  1. Zgoda na prowadzenie zrzutki na moją rzecz i przetwarzanie moich dokumentów medycznych - pobierz
  2. Zgoda na prowadzenie zrzutki na rzecz mojego podopiecznego i przetwarzanie dokumentów medycznych mojego podopiecznego - pobierz
  3. Pełnomocnictwo do prowadzenia zbiórki w imieniu osoby trzeciej - pobierz
  4. Pełnomocnictwo do prowadzenia zbiórki na rzecz podopiecznego osoby trzeciej - pobierz
  5. Pełnomocnictwo do zarządzania profilem na zrzutka.pl dla pracownika firmy/fundacji/stowarzyszenia/innej organizacji - pobierz
  6. Oświadczenie o byciu PeP - pobierz
  7. Oświadczenie o źródłach majątku ze stosunkami gospodarczymi - pobierz
  8. Oświadczenie o źródłach majątku bez stosunków gospodarczych - pobierz